ხელსახოცი

ARI ხელსახოცი 1 ფენა, 30x30
2,10 GEL
2.00 GEL
1.90 GEL
1.70 GEL
48 ცალიდან
72 ცალიდან
120 ცალიდან
SELIN ხელსახოცი 1 ფენა, 24x24 100ც*32
1,00 GEL
1.40 GEL
1.30 GEL
0.90 GEL
64 ცალიდან
96 ცალიდან
160 ცალიდან
SELIN ხელსახოცი 2 ფენა, 1/4 33x33
4,45 GEL
5.15 GEL
4.45 GEL
4.00 GEL
24 ცალიდან
36 ცალიდან
60 ცალიდან
SELIN ხელსახოცი 2 ფენა, 1/4 40x40
6,80 GEL
6.65 GEL
6.30 GEL
5.75 GEL
20 ცალიდან
30 ცალიდან
50 ცალიდან
SELIN ხელსახოცი 2 ფენა, 1/8 33x33
4,45 GEL
5.15 GEL
4.30 GEL
3.60 GEL
24 ცალიდან
36 ცალიდან
60 ცალიდან
SELIN ხელსახოცი 2 ფენა, 1/8 40x40
6,80 GEL
6.65 GEL
6.30 GEL
5.75 GEL
20 ცალიდან
30 ცალიდან
50 ცალიდან
SELIN ხელსახოცი 2 ფენა, 24x24
2,85 GEL
2.75 GEL
2.60 GEL
2.40 GEL
24 ცალიდან
36 ცალიდან
60 ცალიდან
ხელსახოცი 2 ფენა, 1/6 24x33 100ც*12
3,65 GEL
3.80 GEL
3.20 GEL
2.90 GEL
24 ცალიდან
36 ცალიდან
60 ცალიდან